Impressum

Nadležni sud: Trgovački sud u Rijeci

MBS: 040280221

OIB: 89694105768

Naziv: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA PAR – English (BUSINESS SCHOOL PAR)

Sjedište/adresa: Rijeka (Grad Rijeka), Trg Riječke rezolucije 4

Osnivači/članovi društva: P. A. R. društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga, pod MBS: 040238586, upisan kod: Trgovački sud u Rijeci, OIB: 50876356002, Rijeka, Školjić 9
– član društva
Aleksandar Čupić, OIB: 55709749401, Rijeka, Janka Polića Kamova 101
– član društva

Osobe ovlaštene za zastupanje:
Gordana Nikolić, OIB: 24032647826 (Prikaži vezane subjekte)
Rijeka, Josipa Lenca Spodolčeva 23/B
– dekan
– zastupa pojedinačno i samostalno, temeljem odluke od 6. veljače 2012. godine