POZIV ZA PREDAJU RADOVA

MEĐUNARODNA ZNANSTVENO-STRUČNA KONFERENCIJA O LEADERSHIPU 2019