Kotizacija


Kotizacija za znanstvene radove
Autor Rana registracija do 15.12.2017. Redovna prijava do 15.03.2018.
1. autor 1.000,00 kn + PDV 1.200,00 kn + PDV
2. autor 500,00 kn + PDV 600,00 kn + PDV
3. autor 500,00 kn + PDV 600,00 kn + PDV

NAPOMENA: Fiksne cijene izražene su u kunama. Računi, koje je potrebno izdati u eurima, će biti izdani na temelju fiskne cijene u kunama preračunate u eure prema tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja računa.

Kotizacija za znanstveni dio konferencije uključuje:
Obavijest o prihvaćanju rada i objavu rada, poštarinu za slanje primjera Zbornika radova, Potvrdu o sudjelovanju, kotizaciju za prvi dan konferencije, konferencijske materijale, domjenak na prvom danu konferencije i coffee break.

Radovi, predani na engleskom jeziku, a koje recenzenti procjene kao najkvalitetnije, bit će razmotreni za objavu u posebnom, međunarodnom časopisu o leadershipu.

Kotizacija za znanstveni dio konferencije ne uključuje:
Putne troškove, trošak smještaja i prehrane.

Kotizacija za radionice TBA
Puna kotizacija (petak, subota) TBA

NAPOMENA: Fiksne cijene izražene su u kunama. Računi, koje je potrebno izdati u eurima, će biti izdani na temelju fiskne cijene u kunama preračunate u eure prema tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja računa.

Kotizacija za radionice uključuje:
Sudjelovanje na svim aktivnostima prvog dana konferencije, konferencijske materijale, svečani domjenak, coffee breakovi tijekom sva tri dana, gala večeru, trodnevnu edukaciju (s 4 modula) pod vodstvom stručnjaka, materijale za edukacije i Potvrdu o stečenim kompetencijama.

Kotizacija za radionice ne uključuje:
Putne troškove, trošak smještaja i prehrane.

Kotizacija za prvi dan konferencije Registracija do 30. ožujka 2018.
Guest Pass with Dinner (konferencija i večera 30. ožujka) 760,00 kn + PDV
Guest Pass for Dinner only (samo večera 30. ožujka) 360,00 kn + PDV

NAPOMENA: Fiksne cijene izražene su u kunama. Računi, koje je potrebno izdati u eurima, će biti izdani na temelju fiskne cijene u kunama preračunate u eure prema tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja računa.

Guest Pass with Dinner uključuje sudjelovanje u aktivnostima na prvom danu konferencije, sve konferencijske materijale i svečanu večeru, a ne uključuje sudjelovanje u konferenciji tijekom 30. i 31. ožujka niti sudjelovanje u programu radionica. Kotizacija ne pokriva putne troškove.

Guest Pass for Dinner Only uključuje samo svečanu večeru.

Posebni popusti

PAR Alumni 20%
Članovi Businet mreže 20%
Studenti/ nezaposleni/ Članovi profesionalnih udruženja 15%

Popust za veći broj polaznika (iz iste institucije/tvrtke):

• od 2 do 4 polaznika 10%
• od 5 do 9 polaznika 15%
• više od 10 polaznika 20%

Ako ostvarujete pravo na neki od navedenih popusta, molimo Vas da to upišete u napomenu.